RC RUN 2019

เรยีนาเชลี มินิมาราธอน 2019

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ  อุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

ปิดลงทะเบียนแล้ว !!

กิจกรรมวิ่งแบบอบอุ่นหัวใจ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวเรยีนา นำไปสมทบทุนสร้างอาคารพลศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีความแข็งแรงทั้งกายและใจไปด้วยกัน

RC RUN 2019

เรยีนาเชลี มินิมาราธอน 2019

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ  อุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

ปิดลงทะเบียนแล้ว !!

กิจกรรมวิ่งแบบอบอุ่นหัวใจ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวเรยีนา นำไปสมทบทุนสร้างอาคารพลศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีความแข็งแรงทั้งกายและใจไปด้วยกัน